Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 464

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/joomla/updater/updater.php on line 275

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/joomla/updater/updater.php on line 275

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/joomla/updater/updater.php on line 300
joomla - START

 

„Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze” (ZSB) to czasopismo naukowe (ISSN 2299-3363) poświęcone zagadnienieniom szeroko pojętego bibliotekoznawstwa i jego nauk szczegółowych, wydawany w cyklu rocznym przez Pro Libris – wydawnictwo Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze. Według zamierzeń zespołu redakcyjnego rocznik jest kontynuacją dotychczas wydanych edycji „Zielonogórskich Studiów Bibliotekoznawczych”, które początkowo (zeszyty 1-4) ukazywały się jako opracowania monograficzne o charakterze historyczno-bibliograficznym, oparte m.in. na zbiorach WiMBP im. C. Norwida. Serię zapoczątkował w 2002 roku Grzegorz Chmielewski publikacją Polskie biblioteki ludowe na pograniczu zachodnim: w rejonie babimojsko-międzyrzecko-skwierzyńskim w latach 1880-1939 (Zielona Góra 2002). W następnym roku ukazał się zeszyt 2 – Janusz Rećko, Archiwalia Włodzimierza Korsaka: w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze. Po kilkuletniej przerwie w 2008 roku serię wznowiono opracowaniem Dawida Kotlarka, Zielona Góra w niemieckim piśmiennictwie do roku 1945 (w ujęciu historyczno-bibliograficznym). Rok później wydano zeszyt 4 – Jarosław Kuczer, Archiwum Herminy von Reuss: korespondencja rodzin Reuss, Schonaich-Carolath, Hohenzollern oraz Prittwitz und Gaffron w zbiorach WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze.
Kolejny zeszyt wyszedł w 2013 roku w zmienionej już formule – jako zbiór artykułów naukowych autorstwa przedstawicieli różnych ośrodkowych naukowych i instytucji związanych z kulturą. Publikacja ukazała się pod redakcją Andrzeja Bucka, Przemysława Bartkowiaka i Dawida Kotlarka. Wówczas postanowiono, by ZSB wychodziły regularnie, jako rocznik. Dlatego też następny zeszyt wyszedł w 2014 roku, kontynuując przyjęte w poprzednim tomie rozwiązanie, dodatkowo poszerzając zawartość o dział „Recenzje i sprawozdania”. Zeszyt 6 zredagowali Andrzej Buck i Joanna Wawryk, a zasadniczą jego część stanowią artykuły poświęcone zagadnieniu Biblioteka jako „trzecie miejsce”, nawiązującemu do socjologicznej koncepcji Raya Oldenburga. Zeszyt 7, zawierający szereg artykułów dotyczących zagadnień prasoznawczych, ukazał się pod redakcją Andrzeja Bucka i Przemysława Bartkowiaka. Rok 2016 łączył się z wydaniem zeszytu 8, w którym to zaprezentowano szereg rozważań nad prasą jako źródłem badań historycznych - całość prac redakcyjnych prowadzili: Andrzej Buck, Przemysław Bartkowiak oraz Paweł Kalisz. Zeszyt 9 jest summą konferencji pn. Osoby z niepełnosprawnością w bibliotece  inkluzja w świecie informacji i kultury  teoria i praktyka. Prelekcje uczestników reprezentujących środowiska akademickie z całej Polski oraz zagranicznych gości redagowali Andrzej Buck, Przemysław Bartkowiak i Monika Simonjetz. Następne wydanie ZSB, już 10, zredagowane przez Andrzeja Bucka, Przemysława Bartkowiaka i Pawła Karpa, przybliża rolę czasopism społecznych, kulturalnych, artystycznych i literackich we współczesnej bibliotece. Kolejny łączony zeszyt 11-12 wydany został pod tytułem Archiwalia Włodzimierza Korsaka w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze. Część druga, jego autorkami są Alicja Lipińska i Maria Radziszewska.
Wszystkich zainteresowanych publikacją w kolejnym zeszycie ZSB zapraszamy do zgłaszania artykułów.

Zaproszenie do składania artykułów do zeszytu 15

instrukcja wydawnicza

harmonogram

 

 

wersja angielska

 

WiMBP

Adres redakcji:

WiMBP im. C. Norwida

al. Wojska Polskiego 9
65-077 Zielona Góra 8
skr. poczt. 170

e-mail:
informacja.regionalna@wimbp.zgora.pl

 

informacje dla autorów