Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 464

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/joomla/updater/updater.php on line 275

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/joomla/updater/updater.php on line 275

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/joomla/updater/updater.php on line 300
joomla - AKTUALNY ZESZYT

Zeszyt 10, red. Andrzej Buck, Przemysław Bartkowiak, Paweł Karp, Zielona Góra 2018

ISSN 2299-3363

 

SPIS TREŚCI

Andrzej Buck, Badania nad prasą lubuską. Wprowadzenie

Czasopisma społeczne, kulturalne, artystyczne i literackie we współczesnej bibliotece

Magdalena Rabizo-Birek, Opowieść o genezie i przemianach kwartalnika literacko-artystycznego Fraza”. Przypisy do historii czasopism literacko-artystycznych „przełomu

Anita Romulewicz, Współczesne czasopisma kulturalno-literackie na Warmii i Mazurach

Mirosława Szott, Młodzi ludzie wydają „Ziemię Lubuską”, czyli wokół jednodniówki z 1955 roku

Robert Rudiak, Historia i współczesność „Bibliotekarza Lubuskiego” – pisma zielonogórskiej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida

Radosław Domke, Czasopismo „Kino” jako popoulanonaukowe źródło wiedzy o filmie w Polsce

Jiří Trávníček, Czeskie czasopisma i ich czytelnicy (w świetle badań czytelnictwa)

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Emigracyjne czasopisma literacko-artystyczne i literackie edytowane przez Polaków w Wielkiej Brytanii w XX i XXI wieku

 

Varia. Zagadnienia wydawnicze, biblioteczne i czytelnicze

Jacek Wojciechowski, Biblioteczne integracje środowiskowe

Tomasz Kruszewski, Architektura polskich instytucji GLAM w XXI wieku

Maja Chocianowska-Sidoruk, Elżbieta Czarnecka, RDA (Resource Description and Access) – nowy standard katalogowania i jego wdrażanie w bibliotekach polskich

Ewa Adaszyńska, Zarządzanie wiedzą w bibliotece. Rola wiedzy i nauki w nowoczesnej organizacji

Recenzje i sprawozdania

Monika Simonjetz, Biblioterapia i bajkoterapia w resocjalizacji jako funkcja katarktyczna w procesie zmiany rozumienia  świata społecznego

Noty o autorach 

 

 

 

 

 
WiMBP

Adres redakcji:

WiMBP im. C. Norwida

al. Wojska Polskiego 9
65-077 Zielona Góra 8
skr. poczt. 170

e-mail:
informacja.regionalna@wimbp.zgora.pl

 

informacje dla autorów