Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 464
joomla - POPRZEDNIE ZESZYTY

„Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze”, z. 9, red. A. Buck, P. Bartkowiak, M. Simonjetz, Zielona Góra 2017 - dostęp ZBC

„Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze”, z. 8, red. A. Buck, P. Bartkowiak, P. Kalisz, Zielona Góra 2016 - dostęp ZBC

„Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze”, z. 7, red. A. Buck, P. Bartkowiak, Zielona Góra 2015 - dostęp ZBC

„Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze”, z. 6, red. A. Buck, J. Wawryk, Zielona Góra 2014 - dostęp ZBC

„Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze”, z. 5, red. nauk. A. Buck, P. Bartkowiak, D. Kotlarek, Zielona Góra 2013 - dostęp ZBC

Jarosław Kuczer, Archiwum Herminy von Reuss: korespondencja rodzin Reuss, Schonaich-Carolath, Hohenzollern oraz Prittwitz und Gaffron w zbiorach WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze, „Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze”, z. 4, Zielona Góra 2009 - dostęp ZBC

Dawid Kotlarek, Zielona Góra w niemieckim piśmiennictwie do roku 1945 (w ujęciu historyczno-bibliograficznym), „Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze”, z. 3, Zielona Góra 2008 - dostęp ZBC

Janusz Rećko, Archiwalia Włodzimierza Korsaka: w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze, „Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze”, z. 2, Zielona Góra 2003

Grzegorz Chmielewski, Polskie biblioteki ludowe na pograniczu zachodnim: w rejonie babimojsko-międzyrzecko-skwierzyńskim w latach 1880-1939, „Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze”, z. 1, Zielona Góra 2002

 

WiMBP

Adres redakcji:

WiMBP im. C. Norwida

al. Wojska Polskiego 9
65-077 Zielona Góra 8
skr. poczt. 170

e-mail:
informacja.regionalna@wimbp.zgora.pl

 

informacje dla autorów