Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 464
joomla - RECENZENCI

 

Procedura recenzowania

1. Autorzy, składając artykuł do „Zielonogórskich Studiów Bibliotekoznawczych” (ZSB), tym samym zgadzają się na przyjętą przez Redakcję procedurę recenzowania.

2. Redakcja dokonuje wstępnej oceny nadesłanym artykułów pod względem formalnym i tematycznym. Teksty, które wpisują się w profil czasopisma i nie budzą większych zastrzeżeń członków Redakcji, są kierowane do recenzji.

3. Artykuły są recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora artykułu. Ponadto stosowana jest zasada podwójnej tajności, tj. autor bądź autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości. Lista recenzentów jest zamieszczona na stronie internetowej ZSB przynajmniej raz w roku.

4. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów między recenzentem a autorem (za konflikt interesów uznaje się relacje osobiste, podległość zawodową, jak i współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat) do recenzowania artykułu jest powoływany inny recenzent z listy.

5. Warunkiem dopuszczenia artykułu do publikacji jest pozytywna pisemna recenzja. Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia artykułu są podane w formularzu.

6. Wypełnione formularze są przesyłane autorom artykułów, którzy ustosunkowują się do uwag, nanosząc ewentualne zmiany w tekstach oraz wypełniając formularz odpowiedzi na recenzję i oświadczenie o dziele.

7. W przypadku gdy jedna recenzja kwalifikuje artykuł do druku, zaś druga go odrzuca, Redakcja powołuje trzeciego recenzenta.

8. Ostateczną kwalifikację do druku podejmuje redaktor naczelny po zapoznaniu się z uwagami recenzentów, stanowiskiem autora do uwag i sugestii recenzenckich oraz ostateczną wersją artykułu zaakceptowaną przez autora.

 

 

Lista recenzentów 2021-2022

prof. dr hab. Wiesław Babik (Kraków)

dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ (Zielona Góra)

dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ (Zielona Góra)

dr hab. Bernadetta Darska, prof. UWM (Olsztyn)

dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska, prof. UMK (Toruń)

dr hab. Aneta Firlej-Buzon, prof. UWr (Wrocław)

prof. dr hab. Wiesław Hładkiewicz (Zielona Góra)

prof. dr hab. Maryla Hopfinger-Amsterdamska (Warszawa)

dr hab. Bogdan Idzikowski, prof. UZ (Zielona Góra)

prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki (Kraków)

dr hab. Bożena Koredczuk, prof. UWr (Wrocław)

prof. dr hab. Jan Malicki (Katowice)

prof. dr hab. Tomasz Mielczarek (Kielce)

prof. dr hab. Krzysztof Migoń (Wrocław)

dr hab. Grzegorz Nieć, prof. UP (Kraków)

prof. dr hab. Marek Ordyłowski (Wrocław)

dr hab. Jadwiga Sadowska, (Warszawa)

prof. dr hab. Joanna Papuzińska (Warszawa)

prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk (Kraków)

dr hab. Franciszek Pilarczyk (Zielona Góra)

prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska (Gorzów Wielkopolski)

prof. dr hab. Bogumiła Staniów (Wrocław)

dr hab. Magdalena Steciąg, prof. UZ (Zielona Góra)

dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK (Koszalin)

prof. dr hab. Grażyna Wrona (Kraków)

prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert (Warszawa)

prof. dr hab. Anna Żbikowska-Migoń (Wrocław)

 

Lista recenzentów 2019-2020

prof. dr hab. Wiesław Babik (Kraków)

dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ (Zielona Góra)

dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ (Zielona Góra)

dr hab. Bernadetta Darska, prof. UWM (Olsztyn)

dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska, prof. UMK (Toruń)

dr hab. Aneta Firlej-Buzon, prof. UWr (Wrocław)

prof. dr hab. Wiesław Hładkiewicz (Zielona Góra)

prof. dr hab. Maryla Hopfinger-Amsterdamska (Warszawa)

dr hab. Bogdan Idzikowski, prof. UZ (Zielona Góra)

prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki (Kraków)

dr hab. Bożena Koredczuk, prof. UWr (Wrocław)

prof. dr hab. Jan Malicki (Katowice)

prof. dr hab. Tomasz Mielczarek (Kielce)

prof. dr hab. Krzysztof Migoń (Wrocław)

dr hab. Grzegorz Nieć, prof. UP (Kraków)

prof. dr hab. Marek Ordyłowski (Wrocław)

dr hab. Jadwiga Sadowska, (Warszawa)

prof. dr hab. Joanna Papuzińska (Warszawa)

prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk (Kraków)

dr hab. Franciszek Pilarczyk (Zielona Góra)

prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska (Gorzów Wielkopolski)

prof. dr hab. Bogumiła Staniów (Wrocław)

dr hab. Magdalena Steciąg, prof. UZ (Zielona Góra)

prof. dr hab. Grażyna Wrona (Kraków)

prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert (Warszawa)

 

Lista recenzentów 2018

prof. dr hab. Wiesław Babik (Kraków)

dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ (Zielona Góra)

dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ (Zielona Góra)

dr hab. Bernadetta Darska (Olsztyn)

dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska, prof. UMK (Toruń)

dr hab. Aneta Firlej-Buzon (Wrocław)

prof. dr hab. Wiesław Hładkiewicz (Zielona Góra)

prof. dr hab. Maryla Hopfinger-Amsterdamska (Warszawa)

dr hab. Bogdan Idzikowski, prof. UZ (Zielona Góra)

prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki (Kraków)

dr hab. Bożena Koredczuk, prof. UWr (Wrocław)

prof. dr hab. Jan Malicki (Katowice)

prof. dr hab. Tomasz Mielczarek (Kielce)

prof. dr hab. Krzysztof Migoń (Wrocław)

dr hab. Grzegorz Nieć, prof. UP (Kraków)

prof. dr hab. Marek Ordyłowski (Wrocław)

dr hab. Jadwiga Sadowska, prof UwB (Białystok)

prof. dr hab. Joanna Papuzińska (Warszawa)

prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk (Kraków)

dr hab. Franciszek Pilarczyk (Zielona Góra)

prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska (Gorzów Wlkp.)

dr hab. Bogumiła Staniów, prof. UWr (Wrocław)

dr hab. Magdalena Steciąg, prof. UZ (Zielona Góra)

dr hab. Grażyna Wrona, prof. UP (Kraków)

prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert (Warszawa)

 

Lista recenzentów 2017

prof. dr hab. Wiesław Babik (Kraków)

dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ (Zielona Góra)

prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk (Kielce)

dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ (Zielona Góra)

prof. dr hab. Maryla Hopfinger-Amsterdamska (Warszawa)

dr hab. Bogdan Idzikowski, prof. UZ (Zielona Góra)

prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki (Kraków)

dr hab. Bożena Koredczuk, prof. UWr (Wrocław)

dr hab. Tomasz Kruszewski (Toruń)

prof. dr hab. Jan Malicki (Katowice)

prof. dr hab. Tomasz Mielczarek (Kielce)

prof. dr hab. Krzysztof Migoń (Wrocław)

dr hab. Grzegorz Nieć, prof. UP (Kraków)

prof. dr hab. Marek Ordyłowski (Wrocław)

dr hab. Magdalena Rabizo-Birek, prof. UR (Rzeszów)

dr hab. Jadwiga Sadowska, prof UwB (Białystok)

prof. dr hab. Joanna Papuzińska (Warszawa)

prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk (Kraków)

dr hab. Franciszek Pilarczyk (Zielona Góra)

prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska (Gorzów Wlkp.)

dr hab. Bogumiła Staniów, prof. UWr (Wrocław)

prof. PhDr. Jiří Trávníček (Brno)

prof. dr hab. Jacek Wojciechowski (Kraków)

dr hab. Grażyna Wrona, prof. UP (Kraków)

prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert (Warszawa)

 

Lista recenzentów 2016

prof. dr hab. Wiesław Babik (Kraków)

dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, prof. UJK (Kielce)

dr hab. Bernadetta Darska (Olsztyn)

dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska (Toruń)

dr hab. Aneta Firlej-Buzon (Wrocław)

dr hab. Bogdan Idzikowski, prof. UZ (Zielona Góra)

prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki (Kraków)

dr hab. Bożena Koredczuk, prof. UWr (Wrocław)

dr hab. Tomasz Kruszewski (Toruń)

prof. dr hab. Jan Malicki (Katowice)

prof. dr hab. Marek Ordyłowski (Wrocław)

dr hab. Franciszek Pilarczyk (Zielona Góra)

prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska (Gorzów Wlkp.)

dr hab. Grażyna Wrona, prof. UP (Kraków)

dr hab. Bogumiła Staniów, prof. UWr (Wrocław)

prof. dr hab. Krzysztof Migoń (Wrocław)

 

Lista recenzentów 2015

prof. dr hab. Wiesław Babik (Kraków)

dr hab. Bogdan Idzikowski, prof. UZ (Zielona Góra)

dr hab. Bożena Koredczuk, prof. UWr (Wrocław)

prof. dr hab. Jan Malicki (Katowice)

prof. dr hab. Marek Ordyłowski (Wrocław)

dr hab. Franciszek Pilarczyk (Zielona Góra)

prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska (Gorzów Wlkp.)

dr hab. Grażyna Wrona, prof. UP (Kraków)

 

Lista recenzentów 2014

dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, prof. UJK (Kielce)

dr hab. Bogdan Idzikowski, prof. UZ (Zielona Góra)

prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki (Kraków)

dr hab. Bożena Koredczuk, prof. UWr (Wrocław)

prof. dr hab. Jan Malicki (Katowice)

dr hab. Franciszek Pilarczyk (Zielona Góra)

prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska (Gorzów Wlkp.)

WiMBP

Adres redakcji:

WiMBP im. C. Norwida

al. Wojska Polskiego 9
65-077 Zielona Góra 8
skr. poczt. 170

e-mail:
informacja.regionalna@wimbp.zgora.pl

 

informacje dla autorów