Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 464
joomla - REDAKCJA

RADA NAUKOWA

dr Andrzej Buck (Zielona Góra)

dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ (Zielona Góra)

prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki (Kraków)

dr hab. Bożena Koredczuk, prof. UWr (Wrocław)

dr Przemysław Słowiński (Gorzów Wlkp.)

KOMITET REDAKCYJNY

dr Andrzej Buck (redaktor naczelny)

dr Przemysław Bartkowiak (zastępca redaktora naczelnego)

dr Joanna Wawryk (sekretarz, redaktor językowy)

dr Paweł Karp (redaktor tematyczny)

dr Przemysław Szczuciński (redaktor statystyczny)

tłumaczenie streszczeń - Agnieszka Ginko-Humphries

WiMBP

Adres redakcji:

WiMBP im. C. Norwida

al. Wojska Polskiego 9
65-077 Zielona Góra 8
skr. poczt. 170

e-mail:
informacja.regionalna@wimbp.zgora.pl

 

informacje dla autorów